Civilizační nemoci

salvenatura Lifestyle diseases

Souhrnně se těmto zdravotním následkům moderní doby říká „civilizační nemoci“ a patří k nim například tyto choroby a problémy: cévní onemocnění (cévní mozkové příhody, předčasná arteroskleróza, infarkt myokardu, hypertenze), poruchy příjmu potravy (anorexie, obezita), diabetes mellitus, nádory, deprese či chronický únavový syndrom, ale i spontánní přerušení těhotenství či předčasný porod, některé vrozené vývojové vady novorozenců či demence.

Všechny tyto choroby vznikají v důsledku nesprávné životosprávy a ta je navíc „podporována“ nezdravým ovzduším. Civilizačními se nazývají proto, že úzce souvisí s moderní dobou, v níž žijeme, a jejími vymoženostmi. Přístroje jako televize a počítač ubírají lidem čas, který by mohli věnovat fyzické aktivitě. Průmyslově vyráběné potraviny obsahují příliš velké množství soli a živočišných tuků, lidé konzumují spousty jídla bez ohledu na skutečnou potřebu. A neméně závažná je rovněž spotřeba cigaret a alkoholu. K tomu všemu se přidává stres a rychlé životní tempo.