Alternativy zdravého stravování

Stejně pestré spektrum možností nabízí také druhá zásadní složka zdravé životosprávy – stravování. I zde je totiž k dispozici spousta variant, jak přistupovat k potravinám, a je na každém z nás zvolit si model, jenž nám bude po všech stránkách vyhovovat.

V poslední době velmi rozšířenou alternativou stravování je bezesporu vegetariánství, popřípadě veganství. To si spousta lidí oblíbila nejen kvůli jeho příznivému vlivu na jejich zdraví, ale nemalá část z nich se pro ně rozhodla i s ohledem na etický a humanistický přístup ke všemu živému, který proklamuje právo každého tvora na život. Vegetariánství je mnohem více životním stylem než pouhým způsobem stravování. Ovšem každý, kdo se rozhodne nejíst maso, nemusí být ihned vegetariánem. K tomuto rozhodnutí mohou vést člověka i důvody zdravotní nebo čistě chuťové. Ze zdravotního hlediska má bezmasá strava hned několik pozitivních důsledků. Především není tělo při konzumaci takovýchto pokrmů tolik zatěžováno cholesterolem, jelikož ten se nachází pouze v živočišných produktech. Odstranění masa a masných výrobků z jídelníčku má také nezanedbatelný vliv na prevenci rakoviny, zvláště rakoviny tlustého střeva. Její vznik úzce souvisí s obsahem vysokého množství živočišných tuků a uzenin a naopak s nedostatkem vlákniny ve stravě. Uzeniny v sobě dále mají vysoký obsah soli, což je nebezpečné zvláště pro kardiaky.